Հայկական լեռնաշխարհի ճարտարապետությունը Հայկազունիներից առաջ, նրանց տիրապետության շրջանում և դրանից հետո առաջացել, զարգացել և հաջորդաբար գոյատևել է, որպես մեկ ընդհանուր բնաճանաչողական, բնապաշտական մտածողության արդյունքում ստեղծված և շարունակաբար վերաիմաստավորված ճարտարապետական տիպ-տեսակների փոխկապակցված և մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունը կազմող ընդհանրություն: Բնական ապաստարանից մինչև արհեստական միաբջիջ, ապա բազմաբջիջ և համալիր-բնակելի տների տեսակների համադրությամբ առաջացել են փողոցների ...Read More