Հայ ճարտարապետական ինքնատիպ հորինվածքների շարքում իրենց ուրույն տեղն ունեն պալատական կառույցները: Պալատը  (լատ. palatium) արքունի կամ իշխանական տուն, ապարանք է[1]: Սկզբնապես պալատ են անվանել միայն տիրակալի գահանիստը, հետագայում` նաև հասարակության բարձր խավերի ներկայացուցիչների պալատատիպ բնակարանները, XIII-XV–րդ դարերում պետական կարևոր հիմնարկությունները, իսկ XIX դարից` կարևոր նշանակություն ունեցող տարբեր հասարակական շենքները  (Արդարադատության պալատը, Մշակույթի ...Read More