ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով հաստատվեցին ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար գիտական հրատարակություններին ներկայացվող պահանջները: ՀՀ ԲՈՀ-ը սկսում է գիտական հրատարակությունների գրանցման գործընթացը` նոր չափանիշերին համապատասխան:  http://boh.am/news_view.php?arch&id=159&langid=1 1. Ցուցակում ընդգրկվելու համար պարբերականը պետք է.  1) հրատարակվի գիտական կենտրոնի, գիտական կազմակերպության, պետական կամ հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատության գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ. 2) ունենա ...Read More