Monthly Archive:: February 2014

Թորոս Թորամանյան. Հոբելյանական տարի

Այս տարի լրանում է մեծավաստակ ճարտարապետ, հայ ճարտարապետության գիտակ, հետազոտող, ազնիվ մտավորական Թորոս Թորամանյանի ծննդյան 150 ամյակը: Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտը հայտարարում է 2014 թվականը թորամանյանական տարի և իր միջոցառումները նվիրում նրա հիշատակին: ...Read More

Ճարտարապետ Արմեն Զարյան

ԱՐՄԵՆ ԶԱՐՅԱՆ –  ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ, ճարտարապետության դոկտոր, (Կոստանդնուպոլիս, 13.09.1914 – Երեւան, 30.05.1994), (Նշանավոր գրող Կոստան Զարյանի որդին): 1932թ. ավարտել է Վենետիկի Մուրադ-Ռաֆայելյան վարժարանը եւ 1934-ին ընդունվել է նույն քաղաքի ճարտարապետական համալսարանը, այնուհետեւ տեղափոխվել է Փարիզի E’cole des Beaux-Arts եւ ավարտել  ուսումը Հռոմի ճարտարապետական համալսարանում: Ուսումը շարունակելու նպատակով մեկնում է Վիեննա, որտեղ ...Read More

(English) Looking for a Spec Writer?

By Vrej-Armen Artinian, CSC, CSI It is becoming more and more difficult to find a specifier. Whether freelance or working in-house for a firm, many of the spec writers who are still around are often overloaded, sometimes exhausted, and not getting any younger. Worse, it seems like fewer and fewer emerging professionals ...Read More

(English) Spec Matters: A Specifier Looks Back

By Vrej-Armen Artinian, CSC, CSI Specification writing is an enriching experience, and I have been enjoying that experience at one of the major architectural firms in Montréal—NFOE et associés architectes, which celebrated its centennial last year. I have worked there as a specifier for more than 20 years, and am glad I ...Read More

Ճարտարապետ Ռոմեո Ջուլհակյան

ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ, Միջազգային ճարտարապետական ակադեմիայի և Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի պրոֆեսոր, Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի թղթակից անդամ Ռոմեո Սուրենի Ջուլհակյանը ծնվել է 1937թ. դեկտեմբերի 31-ին՝ Հոկտեմբերյանում: Սկզբնական կրթությունը ստացել է Երևանի Ղ.Աղայանի անվան թիվ 63 միջնակարգ դպրոցում: 1954թ. ավարտելով միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետի ճարտարապետական բաժին: ...Read More