Ջրհեղեղի, որպես Աստծո կողմից մարդկանց մեղքերի համար սահմանված պատժաձևի և Նոյան տապանի, որպես մարդկության փրկության և Վերածննդի, նկարագրությունները շատ են բազմատեսակ և հանդիպում են աշխարհի գրեթե բոլոր հին ազգերի և ժողովուրդների ավանդապատումներում (Խալդյան, Արամեական, Բաբելական, Հունական, Աստվածաշնչյան և այլն): Տարբեր են ջրհեղեղի ենթարկված երկրները, ջրերի հեռանալուց հետո Տապանի`  գետնին (սարին) հանգրվանելու տեղը, անվանումը, ձևը, ...Read More