Daily Archive: Tuesday, April 1, 2014

Ինչպես են փոխվում քաղաքները

#1 Seoul River, South Korea 1961 If you don't know much about Vietnam this picture can help explain why South Koreans wanted freedom from the grip of Communism. Times have changed significantly since the Americans helped liberate the Southern Korea.         #2 Seoul River, South Korea 2011 This is what ...Read More

Բարիի Ս. Գևորգ հայկական եկեղեցին այրվել է

 Բարիի Ս. Գևորգ հայկական եկեղեցին այրվել է https://www.youtube.com/watch?v=XdcItsw1vXw   ...Read More