<<Պատմամշակութային ժառանգության պահպանություն>> միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Թորոս Թորամանյանի 150 ամյակին Հունիսի 4-6, 2014թ. Գիտաժողովի ծրագիրը CHP2014DraftProgramm   ...Read More