ԾՐԱԳԻՐ-ՀՐԱՎԵՐ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏՈՒՆ» ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ   Մրցույթը հայտարարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից: Մրցույթը բաց է և անցկացվում է մեկ փուլով: Ծրագրի գործընկերն է «Մոնարխ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը: Մրցույթի անցկացման նպատակը. Հայաստանի Հանրապետությունում անհատական բնակելի տների շինարարության  խթանմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում, հանրապետության տարբեր տարածաշրջանների քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի ազգային-կենցաղային ավանդույթներին ...Read More