Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարիներին իրականացվել են տասնյակ հնագիտական, պատմատեսական, մշակութաբանական բնույթի հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ, որոնք հնարավորություն են ընձեռնում նորովի մոտենալ և գնահատել հայ մշակույթը ընդհանրապես և մշակութաբանական, պատմատեսական խնդիրները մասնավորապես: Հայաստանի միջազգային հարաբերություններում ինտեգրման օրվա հրամայականին զուգընթաց, մշակութային կապերի հաստատման, զարգացման և ծավալման ժամանակակից տեղեկատվական դաշտի հասանելիության դյուրացման հետևանքով, անհրաժեշտություն է առաջացել ...Read More