<<Հայկական տուն>> ճարտարապետական մրցույթի արդյունքները հայտնի են Հանձնաժողովի անդամները մանրամասնորեն ուսումնասիրեցին ներկայացված աշխատանքները, մասնավորապես բնակելի տների ծավալատարածական և հատակագծային լուծումների համապատսխանությունը մրցութային ծրագրի պայմաններին և պահանջներին՝ համապատասխան տարածաշրջանի ճարտարապետական կերպարին բնորոշ արտահայտչամիջոցների, կլիմայական և լանդշաֆտային առանձնահատկությունների արտացոլմամբ: Ուշադրություն դարձվեց նաև նախագծերում մրցույթի ծրագրով նախատեսված էներգաարդյունավետության և <<կանաչ ճարտարապետության>> սկզբունքների ու շինարարական նոր ...Read More