Գիտաժողով նվիրված Թորոս Թորամանյանի 150 ամյակին

<<Պատմամշակութային ժառանգության պահպանություն>> միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Թորոս Թորամանյանի 150 ամյակին

Հունիսի 4-6, 2014թ.

Գիտաժողովի ծրագիրը

CHP2014DraftProgramm