Եվրոպական ժառանգության օրեր

     IMG_0568.jpg.Ս.թ. օգոստոսի 30-ին, 31-ին և սեպտեմբերի 1-ին <<Եվրոպական ժառանգության օրեր>> միջոցառման շրջանակներում <<Ժառանգության ժառանգները>> խորագրի ներքո      ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտում կազմակերպվեցին հետևյալ միջոցառումները՝

     ա. Լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդես <<Եվրոպական ճարտարապետությունը լուսանկարներում>> խորագրով. <<Փարիզ և ԴեՖանս, հինն ու նորը մեկտեղ>> և <<Վենետիկյան պատկերներ>>, հեղ. Աշոտ Հայկազուն Գրիգորյան:

բ. Կլոր սեղան <<Եվրոպական մշակույթի ժառանգությունն ու հայերը>> խորագրով, զեկույցներով հանդես են եկել՝

1.Աշոտ Գրիգորյան (Ճարտարապետության դոկտոր-պրոֆեսոր, ՃԱԹԻ-ի տնօրեն) -<<Հայ

ճարտարապետների գործունեությունը Ֆրանսիայում>>:

2. Անի Հայկազուն (արվեստաբան, ՃԱԹԻ-ի գիտ.քարտուղար) – <<Եվրոպայի հուշաքարային արվեստը>>: IMG_0561.jpg.

3.Ռուբեն Արևշատյան (արվեստաբան ) <<Եվրոպայի ժամանակակից արվեստի և

ճարտարապետության առանձնահատկությունները>>:

4. Դավիթ Քերթմենջյան (ճարտարապետության դոկտոր-պրոֆեսոր) – <<Արդի

հայկական ճարտարապետության միջազգային զուգահեռները>> (զարգացման

տենդենցները):

5. Արա Զարյան (ճարտարապետ, Վենետիկ) <<Իտալահայկական մշակութային

առնչությունները արդի փուլում>>:

6.Դավիթ Նահատակյան (ճարտարապետ) <<Տայքի և Գուգարքի պատմամշակութային

հուշարձանների ժառանգության պահպանման հիմնախնդիրները>>:

IMG_0569.jpg. IMG_0575.jpg. IMG_0577.jpg. IMG_0579.jpg.