(Armenian) Հայտարարություն: Երևան քաղաքի Բրազիլիայի, Աշխատանքի, Սասունցի Դավթի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի հրապարակների հայեցակարգային նախագծի հանրապետական ճարտարապետական բաց մրցույթի մասին

Sorry, this entry is only available in Armenian.