Monthly Archive:: December 2013

ԲԼՈՒՐ-ՏԱՃԱՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔԻ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հայկական լեռնաշխարհի ճարտարապետությունը Հայկազունիներից առաջ, նրանց տիրապետության շրջանում և դրանից հետո առաջացել, զարգացել և հաջորդաբար գոյատևել է, որպես մեկ ընդհանուր բնաճանաչողական, բնապաշտական մտածողության արդյունքում ստեղծված և շարունակաբար վերաիմաստավորված ճարտարապետական տիպ-տեսակների փոխկապակցված և մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունը կազմող ընդհանրություն: Բնական ապաստարանից մինչև արհեստական միաբջիջ, ապա բազմաբջիջ և համալիր-բնակելի տների տեսակների համադրությամբ առաջացել են փողոցների ...Read More

Անիի Հովվի եկեղեցու հորինվածքային և խորհրդաբանական առանձնահատկությունները

Ճարտարապետական հորինվածքային բազմատիպ կառույցներով հայտնի Անիի մշակույթում առանձնանում է գողտրիկ մի շինություն՝ Հովվի եկեղեցին: Հայ ճարտարապետության գիտակ, հետազոտող և վերլուծաբան Թ.Թորամանյանը այն անվանել է «Ճարտարապետական գոհար», «Անիի ճարտարապետության պսակ»[1]: Հովվի եկեղեցին կառուցվել է XI դարում, պատկանում է սյունաձև եկեղեցիների թվին, արտաքինից եռահարկ, իսկ ներսից երկհարկ է: Առաջին հարկն ունի աստղաձև հատակագիծ, որի վրա բարձրանում ...Read More