Նոր Գիրք

Թորոս Թորամանյան, Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության/ Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013-864 էջ (Հայկական մատենաշար Գ.Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան)

toramanyan